شناسه متن : 2908
1398/2/7 - 08:54 2019-04-27 08:54:00

سلسله نشست‌های علمی به مناسب چهلمین سالگرد شهادت استاد مطهری

به مناسب چهلمین سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری ، بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری با همکاری دانشگاه‌های مختلف سلسله نشست های علمی را برگزار می کند.

به مناسب چهلمین سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری با همکاری دانشگاه‌های مختلف سلسله نشست های علمی را برگزار می کند.

هدف از این سلسله نشست‌ها نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های استاد مطهری است.

عناوین نشست‌ها به شرح زیر است:

نقش اخلاق در سیاست جنایی

یکشنبه 8 اردیبهشت ساعت 11 تا 13 قم ـ پردیس فارابی دانشگاه تهران سالن مطهری سخنرانان: دکتر سیدمحمود میرخلیلی  دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی

جایگاه استاد مطهری در تفکر معاصر

یک شنبه 8 اردیبهشت ساعت 14:30 تا 16:30 دانشگاه ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ـ سالن دکتر آئینه وند سخنرانان: دکتر عبدالله ناصری   دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی    دکتر محمدرضا اسدی

فلسفه حکومت از دیدگاه شهید مطهری

دوشنبه 9 اردیبهشت ساعت 8 تا 10 دانشگاه امام صادق(ع) سالن شهید مطهری   سخنرانان: دکتر اصغر افتخاری و دکتر محمدصادق نصرت پناه

علم و آموزش در خدمت به جامعه با تکیه بر آراء استاد شهید مطهری

سه شنبه 10 اردیبهشت ساعت 11 تا 13 سبزوار ـ دانشگاه حکیم سبزواری  سخنرانان: سخنرانان: دکتر یعقوب تابش دکتر محمد مصطفایی دکتر محمدامین برادران نیکو

مطهری و فلسفه زندگی

سه شنبه 10 اردیبهشت ساعت 10 تا 12 دانشگاه ایلام ـ سالن آمفی تئاتر آیت الله حیدری سخنرانان: دکتر امیرعباس علیزمانی   دکتر شمس الله سراج  دکتر حسین هوشنگی دکتر رضا اکبری

مطهری و مواجهه با فلسفه یونان

 سه شنبه 10 اردیبهشت ساعت 11 تا 13 دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سخنرانان : دکتر احمد عسگری دکتر امیرحسن ساکت اف

نقد و برسی نظریه‌ی استاد مطهری در باب خاتمیت و مدل نواندیشی استاد مطهری

شنبه 14 اردیبهشت ساعت 11 تا 12:30 دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده الهیات و معارفی اسلامی شهید مطهری   سخنرانان:دکتر عباس جوارشکیان و دکتر جهانگیر مسعودی


 

انتهای پیام

دیدگاه ها