شناسه متن : 2862
1395/5/23 - 08:33 2016-08-13 08:33:00
ـ آیا جامعه ما یک جامعه زنده و پویا است؟

ـ آیا تعالیم اسلام به شکل درستی در میان ما رایج است؟

احیای تفکر اسلامی

ـ آیا جامعه ما یک جامعه زنده و پویا است؟ ـ آیا تعالیم اسلام به شکل درستی در میان ما رایج است؟

ـ آیا جامعه ما یک جامعه زنده و پویا است؟

ـ آیا تعالیم اسلام به شکل درستی در میان ما رایج است؟

ـ رکن اساسی سعادت بشر در چیست؟ ایمان یا عمل؟

ـ نشانه حیات و مرگ یک تفکر چیست؟

ـ زهد واقعی کدام است؟

ـ نقش اقبال در احیای تفکر دینی چیست؟

ـ پاسخ این سؤالات را می‌توانید در کتاب «احیای تفکر اسلامی» اثر استاد شهید مطهری بخوانید.

ـ  این کتاب مشتمل بر متن پنج سخنرانی تحت همین عنوان است که در سال 1349 هجری شمسی در حسینیه ارشاد ایراد شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه ها