اضافه کردن دیدگاه جدید

با سلام جای تاسف دارد که ما هنوز نتوانسته ایم ،دیدگاه های درست خود را با روش درست به دیگران منتقل کنیم هر مسلمانی این آیه شریف قرآن را شنیده که "....یستمعون القول ویتبعون احسنه "ما که ادعای برحق بودن را داریم چرا باید از شنیدن نظرات نادرست ناتوان باشیم ؟انشالله روزی بیاید که از طریق گفتگوی منصفانه بتوانیم اسلام ناب را به دنیا منتقل کنیم .از تلاش های مرکز پژوهش های علمی فرهنگی استاد مطهری کمال تشکر رادارم که در زمینه نشر اسلام در سطح بین المللی تلاش می کنند .خدا یارتان
رای منفی!
-2024