زندگی به سبک مطهری

 • 11 مهر 1397 - 11:05
  اينها بايد به اين اماکن بيايند و مردم و مخصوصاً جوان‌ها از بينش اينها استفاده کنند، نه اينکه بگذاريم آنها را ديگران ببرند و جامعه از ما بيشتر فاصله بگيرد. بايد به داد جوان‌ها رسيد.
 • 21 شهريور 1397 - 12:30
  با اینکه شب عاشورا بود، استاد مطالعۀ کتاب را ترک نکردند و کتابی در دستشان بود که با متانت و وقار خاصی که داشتند، با دقت مشغول مطالعۀ آن بودند. گاهی انگشتشان را لای کتاب می‌گذاشتند و با مهمانشان مشغول صحبت می‌شدند و بعد باز به مطالعه ادامه می‌دادند.
 • 20 مرداد 1397 - 10:20
  ايشان همان طور که روزنامه را ورق می‌ زدند، متفکرانه گفتند: اين مسئله مهم است، تا به حال رهبری امام جنبه نفی و ضديت با حکومت داشت، ولی اکنون ما بايد کاری بکنيم که اين رهبری نقش اثباتی پيدا کند.
 • 19 تير 1397 - 10:45
  برای آنها باور کردنی نبود که مرتضی مطهری را در لباس روحانی متعبد متدین خداشناسی که پیشانیش آثار سجده دارد ببینند.
 • 12 بهمن 1396 - 11:02
  «به امام بگو مطهری می‌گوید اگر فردا شما بیایید و تریبون بهشت زهرا دست مجاهدین خلق باشد، من دیگر با شما کاری نخواهم داشت».
 • 28 آبان 1396 - 10:00
  از هنرهاي بي‌نظير استاد مطهري اين بود که سخت‌ترين مسائل و غامض‌ترين مباحث علمي را در ساده‌ترين قالب‌ها بيان می‌کرد. وقتي بحث تمام شد جمعي از دانشجويان بلند شدند و به صورت توهين آميزي گفتند که ما اصلاً نفهميدیم که شما چه گفتيد!
 • 24 آبان 1396 - 13:50
  استاد در همان جلسة اول مجذوب ايشان شد. استاد می‌گفت: علامه صاحب کشف و شهود است و خيلي مسائل را از طريق کشف به دست می‌آورد.
 • 23 مرداد 1395 - 11:45
  استاد برای تکميل کتاب «مسئله حجاب» قصد داشتند مقدمه‌ای بر آن بنويسند که سه قسمت بود: 1- زن پيش از دوران پهلوی، 2- زن در دوران پهلوی، 3- زن بعد از دوران پهلوی.
 • 21 فروردين 1395 - 10:04
  ما وقتی بچه بودیم ماه رجب و شعبان كه می‌آمد احساس می‌كردیم؛ چون مرحوم پدر ما وقتی ماه رجب می‌آمد همه اوضاع و عباداتش فرق می‌كرد.
 • 16 فروردين 1395 - 15:09
  فرزند عزیزم می گویند: مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دوبایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن/ با دگری تجربه بردن به کار

صفحات