وحی و نبوت

  • 15 اسفند 1394 - 15:15
    کتاب وحی و نبوت در نه قسمت به تبیین این اصل اعتقادی مسلمانان می‌پردازد. استاد مطهری در آغاز کتاب ارتباط نبوت را با خداشناسی توضیح می‌دهد. اعتقاد به اصل نبوت از اصل هدایت عامه ناشی می‌شود...