ماتریالیسم

  • 20 مرداد 1397 - 10:30
    استاد شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری، ریشه‌های گرایش مردم و به خصوص طبقات جدید و تحصیل کرده را به بی‌دینی و اندیشه‌های مادیگرایانه یا ماتریالیستی در عصر حاضر بیان می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از بحث ایشان درباره علل و عوامل گرایش...